"New Beginning"Contemporary Artist Qiu Guangping’s International Traveling Exhibition 2019
City: Chengdu
Curator: Wang Shuai
Duration: 2019-01-12 ~ 2019-02-12
Opening: 2019.1.12(Sat.)15:00
Participating Artist(s): Qiu Guangping

Producer:Huang Dong

Curator Assistants:Tan Qianchi、Sunliang Aoyue            

1

[Editor] 张艳

    Artintern