"Riding on the Wind" Zhang Pengye Archival Art Exhibition
City: Beijing
Curator: Wu Hong
Duration: 2018-06-02 ~ 2018-07-01
Opening: June 2.2018,3 PM
Venue: ongzhuang Contemporary Art Archive (1F、2F、3F)
Address: South Lake Arts District,Songzhuang Town,Tongzhou District,Beijing
Host(s): Songzhuang Contemporary Art Archive

Artist:Zhang Pengye

Producer:Hu Jiebao

Curatorial Assistants:Shen Zhenxia、Xiao Feng、Li Xiaoting、Ma Jian、Yang Qing、Liu Jimin

Designer:Hu Yuwei

1

Related Links:

[Editor] 张艳

    Artintern