"Editions, Multiples and More……" Group Exhibition
City: Beijing
Opening: 2018.2.8,5:00-8:00pm
Venue: Red Gate Gallery
Address: 798 Art District, No. 2 Jiuxianqiao Road,Chaoyang District, Beijing
Participating Artist(s): Guan Wei、Liu Qinghe、 Li Jinguo、Li Yan、Lv Peng、Su Xinping、Sheng Qi、Tao Hongjing、Tan Ping、Zheng Xuewu、Zhou Jirong、Zhou Jun

1

Related Links:

[Editor] 张艳

    Artintern