Bense Art Space Collection Exhibition
City: Shenzhen
Curator: Kenna
Duration: 2017-12-09 ~ 2017-12-20
Opening: 2017.12.09,15:30
Venue: Bense Art Space
Address: Shenzhen Art Gallery, 2nd Floor, Southern of Shenzhen Bookmall, Futian, Shenzhen
Participating Artist(s): Ma Ke、Luo Fahui、Qin Wan、Jiang Heng、Zhu Jun、Tian Liusha、Sun Xiaofeng、Wang Chaogang

Producer:Tony Xian、Kevina Chen

1

Related Links:

[Editor] 张艳

    Latest Exhibitions
    Artintern