College of New Phalanx: The 10th Anniversary Show
City: Beijing
Curator: Yang Weimin
Duration: 2017-04-22 ~ 2017-05-20
Opening: 26 April,2017 16:30
Venue: Today Art Museum
Address: Building 4, Pingod Community, No.32 Baiziwan Road, Chaoyang District, Beijing
Host(s): Forest China、Today Art Museum

Participating Artist(s):Li Tong、Yang Sheng、Xiao Lan、Bai Ying、Han Chao、Yang Huaiwu、Zhang Wei、Bai Liansheng、Zhang Minghong、Dong Xiaotong、Bi Keyan、Fan Zhibin、Song Zhongshan、Tu Honghui、Dang Zheng、Wang Xingtang、Zhang Xinzhong、Yunmeng Zhangyan、Hao Xiaofei、Li Zhijian、Pan Wengxun、Cao Yuanping、Dou Liangyu、Zhang Jihua、Huang Huan、Hao Shiming、Liu Yongtao、Xu Jiacun、Wang Yu、Xu Gang、Su Tao、Sun Yuan、Wang Jingfeng、Xie Haitao、Yang Yungao、Peng Zhengzhong、Zong Xitao、Zhang Yan、Zhu Xiaokun、Chen Zilin、Cai Hanyue、Wang Yunyun、Yang Shikui、Huang Cen、Wang Hongzhou、Jiang Feiran、Wang Dagen

1

Related Links:

[Editor] 张艳

    Artintern