"Design Inspiration of Paper Art" Group Exhibition
City: Ji Nan
Curator: Ma Xikui
Duration: 2017-04-16 ~ 2017-05-15
Opening: 2017.4.16,10:30
Venue: Jiajian Art Museum
Address: No.28 Langmaoshan Road,Shizhong District,Ji Nan

1

Related Links:

[Editor] 张艳

    Artintern