Fuzhou International LacquerArtBiennial——Era of Lacquer Linguistics
City: Fuzhou
Curator: Chen Qinqun、Ruan Jiewang
Academic Presider: Fan Di'an
Duration: 2016-07-17 ~ 2016-08-18
Address: No.33-38,Zhuzifang Historical and Cultural Block,Fuzhou
Host(s): Fuzhou Lacquer Art Research lnstitute、Fuzhou Museum

Academic Committee DirectorFan Di'an、Zheng Yikun

Deputy Director :Xu Li,Lv Pintian,Hang Jian,Wang Laiwen, Li Yumin,Wang Tianliang、Chen Qinqun,、Ruan Jiewang、Tang Mingxiu,Tang Zhiyi

Academic Consultants:Qiao Shiguang、Feng Jianqin、Wang Mingzhi、Nagatoshi、OniShi.(Japan)、weng Zhenxin、Chen Wencan、Wang heju,、Huang shizhong、Wu chuan、zheng xiuqian、Tanaka Nobuyuki(Japan)

Exhibitors:Shen Fuwen、 Wang Heju、Zheng Yikun、 Qiao Shiguang、Wu Chuan、Zhan shu'an、 Chen Lide、Wang Tianliang、Wu Jiaquan、Chen Mingguang、Yin Chengzhong、 Chen Qinqun、 Ruan Jiewang、Weng Jijun、 Liang Yuanyuon、 Ren Jianmin、 Tang Mingxiu、Chen Feng、Wu Shan、 Zhang Chengzhi、 Li Lun、Cheng Xiongjun、Chen Jie、 She Guohua、 Chen Jinhua、 Shen Kelong、Lin Dong、 Zhang Zeguo、 Xie Zhen、Chen Jixiang、 Tang Zhiyi、 Li Bingru、 Lin Tao、Ly Truc Son、 Nguyen Thi Que、 Nguyen Dinh BangNgo Thi Hai Yen、Vu Tuan Dung、Nguyen Duc Viet、Thibauld Mozire、Shen Shao'an、Li Zhiqing、Zheng Yikun、Huong Shizhong、Zheng Xiuqian、Xie Chengshui、Zheng Chongyao、Chen Tiangan、Yin Liping、Li Jinxian、Gan Erke、Weng Jijun、Xu Baofang、Liang Yuanyuan、Li Yongqing、 Wu Xiahong、Wang Suping、Zhang Yueping、Chen Jie、Xue Xioodong、Liu Xuan、Liu Xiaojie、Zhao Jianwei、Xiao Chuanbin、Wu Ronghua、Zheng Xin、Zhao Bin、Li Zhouwu、Gong Yingming、Zou Chuanzhi、Zhong Sheng、 Jin Hui、Kou Yan、Jiang Shan、Guo Xiaoyi、Lei Xingxing、Wu Juanqiang、Zhou Runda、Yu Yong、Chen Guoyong、Guo Yuanyu、Wu Sidong、Qiu Zhijun、Tan Daji、Chang Ruihong、Feng Xiaona、Pu Meihe、Zhu Bin、Yang Lishan、Yao Bangliang、 Xu Duan、He Pengfei、Liu Guang、Liu Yang、Li Lichuan、Hu Huan、Duo Yifan、Liu Yujin、Guan Panpan、Mo Yajing、Sha Wan、Huang Baoxian、Zhao Danqi、Yi You'an、Danchan、Laurence Klein、Martine Rey、Isabelle Emmerique、Heri Gohbler、Shasha Higby、Nhat Tran、Olga Aloy、Murose Kazumi、Mizukami Osamu、Ogura Norihiko、Tanaka Nobuyuki、Reiko Ogino、Inami Jun、Kofushiwaki Tsukasa、Muramoto Shingo、Chung Hae Cho、Chung Su Wha
Origin

Fan Di'an

China is a great country of lacquer culture, and Fuzhou has played an important role in Chinese lacquer art. From the climax of modem lacquer art initiated by the family of Shen Shao'an, to China's earliest lacquer discipline pioneered by Shen Fuwen, from the creation prosperity of Chinese lacquer painting during the times of Reform and Opening-Up, to the contemporary development of lacquer ware since the new century, Fujian has always been closely related to the modern and contemporary development course of Chinese lacquer art. The collision and blending between the contemporary ideological trend of art and the resources of lacquer culture has opened China's Era of Lacquer Linguistics. Today the lacquer ware of Fuzhou is further developed at the international stage. Aiming to comb critically the academic context of Chinese modern lacquer art from the modern and contemporary art history, dozens of lacquer artists who are representative in the three dimensions of shape, plane and space will be convened to carry out the deep case- studies. Meanwhile, they will conduct the comparative studies with their international counterparts to show the visual ecology of the Era of Lacquer Linguistics under different cultural backgrounds, thus constructing the unique value chains and terminology database of Chinese community of lacquer art, and providing a platform of biennial exhibition which is full of academic vigor for the development of Chinese lacquer culture.


1

Related Links:

[Editor] 孙涵

    Artintern