“Minds' Eye Open" - Chinese Contemporary Art Invitational
City: Xichang
Curator: Gan Yifei
Academic Presider: Li Xianting
Duration: 2013-12-26 ~ 2014-01-10
Opening: 3:30 pm - 6:00pm 12/26/2013
Venue: The Gallery of Xichang 505 Artists' Colony
Host(s): Dantang Today Art Museum

Art Director : Ma Yiping

Critic: Wu Hong Shen Kuiyi Huang Zongxian

Executive Producer: Ning Jiahong

Assistant Curator: Sima Liedong

Master Artists: Chen Danqin,Gao Xiaohua,He Duoling,Luo Zhongli,Ma Yiping,Qin Ming

Participating Artists:Cao Hui,Yifei Gan,Hu Jundi,Han Zhong,Liao Xinsong,Liao Zhenwu,lv Jianguo,Mei Shifang,Qiu Guangping,Tian Weiping,Weng Kaixuan,Wang Longshen,Wang Niandong,Yang Hong,Xu Ze,Xing Daiyuan,Zhao Kaikun,Zeng Ni,Zeng Yang,Zhao Xiaodong,Zuo Yinxue,Zheng Zu,Zhu Sha,Zhao Yang

Artists Related to this Event:Li Xinjian,Meng Tao,Wei Shanren,Xie Xiaorui,Chen Changliu,Liu Tongcheng,Han Dongming


Artists

  Chen Danqin,Gao Xiaohua,He Duoling,Ma Yiping,Pang Maokun,Qin Ming,Cao Hui,Yifei Gan,Hu Jundi,Han Zhong,Liao Xinsong,Liao Zhenwu,lu Jianguo,Mei Shifang,Qiu Guangping,Tian Weiping,Weng Kaixuan,Wang Longshen,Wang Niandong,Yang Hong,Xu Ze,Xing Daiyuan,Zeng Ni,Zeng Yang,Zhao Xiaodong,Zuo Yinxue,Zheng Zu,Zhu ShaZhao YangLi Xinjian,Meng Tao,Wei Shanren,Xie Xiaorui,Chen Changliu,Liu Tongcheng,Han Dongming

上一页 1 2

Related Links:

[Editor] 常霞

    Artintern